Citater og kalenderbog

CITATBØGER OG KALENDERBOG


De citatsamlinger, der indtil nu er tilgængelige på dette forlag, er specielle udgaver af en egentlig citatsamling, idet jeg fortsat overvejer, om min store samling skal lægges på nettet eller udgives i bogform.


Fælles for bøgerne er,  at jeg skyer lange og indviklede citater. De skal være korte, fyndige og indeholde et budskab, så de kan huskes og evt. anvendes til at sætte krydderi på dit næste debatindlæg eller den næste konfirmationstale.


Bag bøgerne ligger mere end 30 års samlermani, men først her i år er jeg begyndt at redigere og lave layout til mine bøger efter delvis vejledning fra Danmarks største bogtrykkeri, Toptryk Aps,.

NYHED: Kalenderbogen 'DAGENS DATA'


Bogens titel er DAGENS DATA, og er en kalenderbog, hvor der hver dag listes de historiske begivenheder, der fandt sted på denne dag. Tillige er der en fortegnelse over kendte personers fødselsdage og dødsfald. Mens de historiske informationer er centreret om de voldsomme begivenheder, der involverer mange mennesker: krige, jordskælv og andre ulykker, så har jeg valgt også at give plads til små pudsigheder som opfindelser og patenter.


Under fødselsdata og dødsfald listes- som en modvægt til krigsgale konger, kejsere, diktatorer og generaler - især kulturpersonligheder indenfor , teater, film, litteratur, kunst og nyere samt klassisk musik samt banebrydende tænkning og forskning. Kort og godt de skabende mennesker prioriteres fremfor de "skabede".


For hver dag er der afsat et par blanke linjer til egne mærkedage og/eller tilføjelser af nye begivenheder.


Citatsamlingen 'BIDENDE BEMÆRKNINGER'


Her er samlet en række humoristiske forfattere med en tendens til det ironiske og satiriske.


Her er de hjemlige Ove Fahnøe, Otto Ludwig, Frithiof Brandt, Georg Brandes, Poul Henningsen, Carl E. Soya, K.K. Steincke og Peder Tabor fint repræsenteret blandt en række store især engelske (Oscar Wilde, Samuel Butler m.fl.) og amerikanske (Ambrose Bierce, Will Rogers).

Citatsamlingen 'IDEOLOGI ELLER IDIOTI'


Bogen er en citatsamling rummende udvalgte markante lederskikkelser fra oldtidens konger: Hammurabi og Salomon til nutidens demokratisk valgte præsidenter eller diktatorer,


Her er store oratorer som f.eks. Winston Churchill, John F. Kennedy og Barack Obama til diktatorer med et forfærdende syn på deres medmennesker: Stalin, Hitler, Idi Amin m.fl.


Citatsamlingen 'VITTIGE VISDOMSORD'


Denne bog har således titlen VITTIGE VISDOMSORD, hvilket indebærer en præsentation af citater og aforismer fra de største humorister.

Af fremragende danske humorister vil jeg her fremhæve: Robert Storm Petersen og Piet Hein. Udenlandske forfattere optræder talrigere: Josh Billings, George Burns, A.A. Mile (Peter Plys), blandet med tegneseriemestrene: Jim Davis, (Garfield) Charles M. Schulz (Radiserne)samt skuespillere og entertainere: W.C. Fields, Groucho Marx, Woody Allen og Victor Borge.

Citatsamlingen 'ÆRBØDIGE ÆSELØRER'


Ærbødigheden rettes mod de mennesker, der er repræsenteret i denne samling.


Bogen er en citatsamling rummende udvalgte markante filosoffer, forfattere og enkelte videnskabsmænd, spændende fra de kinesiske vismænd bl.a. Konfutse via græske Sokrates til Einstein.

Naturligvis er verdens største forfattere som Shakespeare og en række af nutidens Nobelprismodtagere som John Steinbeck, Hemingway, Pasternak, Sartre, Camus m.fl. også at finde i denne bog.

Citatsamlingen 'DANMARK DEJLIGST'


Citatsamlingen indeholder bidrag udelukkende af danskere: Kongehuset, landets ministre, især statsministrene i det seneste århundrede samt ufrivillige morsomheder fra diverse folketingsmedlemmer.

Herefter følger en række forfattere, aforistikere, filosoffer, videnskabsmænd.og entertainere. Bogen sluttes med danske ordsprog og omskrivningen (moderniseringer) af samme, samt graffitis.

Citatsamlingen 'NIELSENS NOTER'


Citatsamlingen indeholder bidrag udelukkende af danskere: Kongehuset, landets ministre, især statsministrene i det seneste århundrede samt ufrivillige morsomheder fra diverse folketingsmedlemmer.

Herefter følger en række forfattere, aforistikere, filosoffer, videnskabsmænd.og entertainere. Bogen sluttes med danske ordsprog og omskrivningen (moderniseringer) af samme, samt graffitis.

Citatsamlingen 'FOLKELIGE FORKLARINGER'


Denne bog indeholder udelukkende citater af følgende observans:


  • ordsprog,
  • graffiti,
  • filur-ord (fx foderstof: Madopskrifter i ugebladene.)
  • og citater, hvor det ikke er lykkedes mig at opspore forfatternavn.


Bogen er ligesom de følgende opbygget leksikalt som opslagsbog med en overskrift til citaterne. Derfor kan et citat godt forekomme under forskellige overskrifter.


Fx: "Den ene bavian ler i smug fornøjet ad den andens dumhed." Dette afrikanske ordsprog optræder således både under overskrifterne ABE og DUMHED.

Citatsamlingen 'ORATORENS ORDBOG'


Mærkelig titel? Tjah, men den skyldes redaktørens stædige holden fast i, at titlerne på de første 20 bøger på Konval Forlaget skulle være todelte og helt eller tilnærmelsesvis danne et bogstavrim.


Oratorer er store talere, som Cicero i Roms storhedstid, Winston Churchill og John F. Kennedy i nyere tid, men mange andre har bidraget til denne bogs 220 sider.


Adskillige unavngivne forfattere, mine egne bearbejdninger, filurlige forklaringer og skæve definitioner krydrer denne bog, der ikke kun er at betragte som en ordbog, men forhåbentlig også vil tjene læseren til underholdning. Er du i besiddelse af humoristisk sans, så læs et par sider i ny og næ. Der burde være latter nok til at formilde en lang og måske kedelig vinter.

Citatsamlingen 'POLITISKE POSTULATER'


Denne samling af citater har alle relation til det politiske liv og samfundsforhold.


Klassikere som Sokrates og Cicero følges op til vore nutidens store skribenter og talere også hjemlige oratorer som Peder Tabor, K.K. Steincke og satirikere som Otto Ludwig. men der er på de 194 sider også plads til fyndige citater og ikke altid lige venlige ordsprog og væginskriptioner (graffiti).


Bogen afsluttes med et afsnit ”Goddag mand økseskaft”, som indeholder navngivne og unavngivne politikeres ordkvababbelser for ikke at sige direkte vrøvl. Citaterne er udvalgt, så de korteste og mest fyndige har fået 1. prioritet.


Bogen er altså ikke tænkt som en lærebog for nuværende og kommende politiske oratorer, men i høj grad også som morskabslæsning og en menneskeliggørelse af de nu fungerende politikere.

Citatsamlingen 'TIDSLØSE TIDSLER'


Måske igen en lidt mærkelig titel, og dog!


Begrebet ”Sprogblomster” eksisterer jo. Ganske vidst er tidsler også en slags blomster, men af mange opfattes de som ukrudt. Derfor har jeg bevidst valgt ”mandstro” som forside-illustration. Og nu til sagen:


Bogen er på 170 sider og indeholder, hvad der kan kaldes sproglige tidsler i form af fejl – helst morsomme – og netop tidløse, fordi de samme fejl begås igen og igen, trods underviseres forsøg på at udrydde dem.


Det er medier af alle kategorier, der leverer hovedparten af de sproglige bommerter i denne bog, men ideen fik jeg som lærer ved at samle mine elevers sproglige ”morsomheder”og  duplikere dem uden navns angivelse og lade klassen finde fejlene og foreslå omskrivning af sætningerne.


Jeg har bestræbt mig på at give en overskrift (vejledende og gerne samtidig morsom) til hver af de citerede ”brølere”. Det er disse overskrifter, der alene bestemmer rækkefølgen af ”citaterne” i bogen.

 

Om Forlaget

Konval Forlaget blev stiftet i 2018 i forbindelse med udgivelsen af de 12 vittighedssamlinger og fire citatsamlinger.


Forlaget er en enkeltmandsvirksomhed, der foreløbig udgiver egne bøger.

 

Der tilbydes også foredrag med udgangspunkt i bøgerne.

Kontakt

 

Konval Forlaget

v/ John Nielsen

Højmark 17

6300 Gråsten

 

mail: john.nielsen@surfmail.dk

mobil:  4218 9410